Cursusinhoud Basis BHV

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • actuele ontwikkelingen
  • Arbo besluit
  • taken en verantwoordelijkheden in het kader van bedrijfshulpverlening
  • brand en brandbestrijding
  • gevaren bij de brandbestrijding en hulpverlening
  • alarmeren
  • verbindingen
  • reanimeren
  • hoe te handelen bij Shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsel, vergiftiging en elektriciteitsongevallen.
  • evalueren

Gedurende de cursus wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers.

Indien de cursus als bedrijfstraining wordt uitgevoerd, kan deze worden aangepast en/of gereflecteerd worden aan de specifieke bedrijfssituatie.