Cursusinhoud Ploegleider BHV

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • relevante wetgeving en taken van de ploegleider BHV;
  • beheer van voorzieningen en hulpmiddelen;
  • signalering van doorvoeren van verbetering m.b.t. de voorbereiding op een incident;
  • communicatieve vaardigheden toepassen m.b.t. de inzet van een ploeg bedrijfshulpverleners;.
  • het leiden van een eenvoudige inzet ter voorbereiding van het ter plaatse komen van de professionele hulpverleningsdiensten;
  • omgang met melding- en verbindingsapparatuur;
  • voorbereiden van een ontruiming;
  • organiseren en oefenen van een ontruimingsoefening;
  • evalueren en rapporteren van de oefening en de inzet;
  • te nemen maatregelen ter voorkoming van gevolgschade.

Indien de cursus als bedrijfstraining wordt uitgevoerd, kan deze worden aangepast en/of gereflecteerd worden aan de specifieke bedrijfssituatie.